75 frontløbere i Hvidovre

For tredje gang render Oliver og Ida ud og hopper med det pædagogiske personale i Hvidovre Kommune. Over de sidste tre år har mindst 75 fra det pædagogiske personale efterhånden modtaget Frontløberkurset, ifølge Lone Petræus, konsulent ved Hvidovre Kommune

”I sidste uge var frontløberne på Spottekursus, fordi vi har vurderet, at det er nødvendigt at øge vores fokus på at spotte børn med motoriske udfordringer. Vores pædagoger har indgående viden om sociale kompetencer, det sproglige osv, men vi mangler grundlæggende viden om grovmotorik og  sansemotorik og konkrete værktøjer,  så vi kan konstatere, hvilke børn der kræver en særlig indsats i forhold til deres motoriske udfordringer, siger Lone Petræus.

Behovet for frontløbere vokser

Samarbejdet med Rend og hop startede i Sundhedscenteret i Hvidovre Kommune, som sammen med Dagtilbudsafdelingen udviklede en større bevægelsesstrategi for 0-6 års området, ifølge Lone Petræus.

”Hvidovre Kommune har en sundhedspulje, hvor vi har søgt midler, så der kunne afvikles frontløberkurser med Rend og Hop, og nogle af midlerne gik også til at købe nye materialer, for eksempel. Over årene er der jo løbende udskiftning i medarbejdergruppen, og efterhånden som flere får øjnene op for mulighederne ved at arbejde med motorik og bevægelse, så opstår der et behov for flere frontløbere”, siger Lone Petræus.

Samtidigt er fysioterapeuter, ergoterapeuter og så videre begyndte at interessere sig, for hvordan det pædagogiske personale arbejder med det her tema, og der er kommet nyt Ida-materiale og undervisningsmateriale, hvilket løbende giver behov for at følge op på personalets efteruddannelse.

Indsats på tværs af faggrupper

”Fordelen ved at involvere flere faggrupper på tværs af kommunen i motorik-indsatsen for de 0-6 årige er, at når institutionerne så har brug for hjælp til et eller flere børn, så har andre fagpersoner kendskab til, hvilke metoder der arbejdes med i forvejen. Så kan man enten tage fat i disse eller bygge ovenpå eksisterende viden, så det kan komme barnet eller børnene til gode, siger Lone Petræus.

Fordelen ved samarbejdet med Rend og hop har været, at det har været nemt at vende tilbage til, fordi det er foregået over så lang tid efterhånden.

”Fordelen er også, at Rend og Hop-materialet er så nemt at gå til. Det kræver stort set ikke nogen planlægning at bruge, og man kan tage det med sig på tur. På den måde passer metoderne og materialet ind i hverdagen”, siger Lone Petræus.

 

Fredag, 22 Juni 2018

Leave a comment

You are commenting as guest.