Familiedag med rend og Hop

Spændingen var til at føle på, da 246 børn og voksne fyldte Rødekro Hallen den 9. september. Børnene smilede om kap med deres forældre i tre timer, hvilket også var meningen, for dagen var lige så meget for de store som de små. Skoene hvinede, og det samme gjorde børnene, som kastede sig ud i leg, sang, tumleri, sansning og klatring. Nogle med forældrene i hånden andre med forældrene i hælene, men alle var i gang.

En frugt-abekat, pølsehorn og saft gav kærkommen energi i pausen, for udfordringerne var mange og alsidige. Balancegang, rumpesang, tæppesving, sansekasser, massage af far og en slæbetur af mor. Der var aktiviteter for hele kroppen, så forældre og børn kunne få gode eksempler til at udfordre balancen, rytmikken, opmærksomheden og kroppens styrke. Det betaler sig i det lange løb, og for alle de andre aktiviteter, som børnene kan opleve igennem sit liv. 

”Det bedste ved i dag var, at der er så mange forældre, der er mødt op. Vi ved, at de har travlt, og så vælger de at tage en dag med deres børn, de andre forældre og sammen med dagplejerne for at deltage i sådan et arrangement. Det er jeg rigtig glad for, og jeg glæder mig allerede til næste år”, siger Anette Bendix Søjberg, pædagogisk leder ved Aabenraa Kommune.

Forældre fik i løbet af formiddagen en introduktion til børnemotorik og vigtigheden af, at børn og voksne bevæger sig alsidigt samt forældres betydning som rollemodeller. Bevægelseskonsulenter fra ”Rend og hop” var med for at inspirere forældre og børn til at udfolde sig motorisk igennem en masse lege, fordi det også støtter barnets generelle udvikling. 

”Det gode ved en dag som i dag, er at vi kommer ud til forældrene og dagplejerne, som er dem, der kan stimulere børnene i hverdagen, så de bliver gode til at bruge deres krop. Det gør børnene parate til at møde udfordringer senere i livet. Forældrene er vigtige, fordi det er dem, der kender børnene og kan skabe nogle trygge rammer for at stimulere børnenes motorik, men som også er i stand til at finde ny information, hvis barnet er bagud motorisk”, siger Line Kiilerich, børnefysioterapeut og konsulent ved Rend og Hop.

Hun har særligt ét råd til forældrene: ” Vær ikke bange for, at børnene kan gå i stykker. Man skal selvfølgelig lytte til barnet, om det kan lide legen, men man skal ikke være så bange for, at det bliver for vildt. Kast børnene ud i alle mulige bevægelser, ude og inde. Oppe og nede.”

 Alsidig bevægelse er en forebyggende indsats

Dagplejen i Aabenraa Kommune har i 2017-2018 arbejdet med projektet ”Rend & Hop med Oliver og Ida”, som er en forebyggende indsats i børnehaver og daginstitutioner med fokus på motorik og hjælper dem til at bevare glæden ved alsidig, daglig bevægelse.

"En god motorik kræver, at børnene er aktive, øver sig og stimuleres via alsidig bevægelse. Cirka en tredjedel af danske børn har anmærkninger på deres motorik, når de starter i skole, viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Det kan for eksempel være evnen til at gribe og kaste en bold, stå på et ben, hinke osv., men veludviklede motoriske færdigheder støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer børnenes indlæringsparathed, siger Sarah Pedersen, projektleder ved Rend og Hop.

Dagplejere og dagplejekonsulenter i Aabenraa har igennem to kurser fået introduktion til børnemotorik i et praktisk og teoretisk perspektiv og alle dagplejens 21 legestuegrupper modtager besøg af bevægelseskonsulenter fra ”Rend & Hop”, som præsenterer dem for materialet gennem aktiviteter med børn og dagplejere.

 

Torsdag, 28 September 2017

Social Buttons