Katrine i Beder-Malling

Katrine i Beder-Malling

Motorik – og bevægelsesforløb med dagplejerne og institutioner i Beder/Malling

Startskuddet til motorikkonceptet "Rend og hop med Oliver og Ida" lød i Beder-Malling en kold vinteruge i januar. Her blev børn og voksne klædt på til at komme godt i gang med konceptet, der skal inspirere til mere leg og bevægelse.

Via leg og bevægelse med figurerne Oliver og Ida er målsætningen at forbedre børns motorik, så de har de motoriske færdigheder, der er nødvendige for at begå sig og finde glæde ved fysisk aktivitet. Desuden giver materialet pædagoger og dagplejere et konkret redskab og kompetenceløft til at støtte børnenes motoriske udvikling og hjælpe dem til at bevare glæden ved bevægelse.

Det var forventningsfulde børn med store smil og koncentrerede øjne, da jeg kom ind i dagplejernes hus i Beder. ”Skal vi lave gymnastik nu?” – ”Skal vi ikke danse?” blev der flittigt spurgt om.

Jeg besøgte hver legestuegruppe, hvor der blev lavet forskellige former for motorik, givet rundture, sunget om sange, øvet remser og lavet ballondans, til stor glæde for både børn og voksne.  Vi startede med en fælles navnesang, som børnene i forvejen kendte til. Derefter gik vi i gang med remser og andre sanglege, så vi kroppen i gang og klar til at blive udfordret i de tre primære sanser. Små sandsække, hulahopringe, bolde, tennisbolde, skeer og tov i forskellige længder og farver blev flittigt brugt. Med tungen ud af munden og koncentrerede blikke gik børnene til opgaverne med krum hals. Nogle ting var svære og krævede stort fokus.

Dagen sluttede i ro og mag i en stor rundkreds, hvor der blev lavet øvelser for taktilsansen, leget med tørklæder og fortalt historie med tilhørende massage.

Besøget var en stor succes både for børn og voksne med et stort engagement og masser af energi blandt børn og voksne lige til det sidste.

 

Rød tråd for ½-6 årige børn i Beder/Malling

Torsdag den 28. januar var det så pædagogerne i byens daginstitutioners tur til at blive klædt på til mere motorik og bevægelse i hverdagen. 

Et aktivt personale som rollemodeller, der udviser bevægelsesglæde, er en vigtig del af børnene hverdag. Kurset i motorik og bevægelse er en kombination af teori samt praktiske øvelser og klæder personalet bedre på til at lave inspirerende bevægelsesaktiviteter, som styrker børnenes motoriske udvikling. 

Personalet opnår viden om, hvordan de hjælper og støtter de børn, som har brug for en ekstra indsats i forhold til motorikken, samtidig med at de får praktiske værktøjer til at yde en ekstra indsats for disse børn.

Der bliver desuden lagt vægt på, at institutionen får lagt en plan for, hvordan den holder et vedvarende fokus på bevægelse hele året rundt. Derudover er forældresamarbejdet et tema på kurset, der blev diskuteret på kryds og tværs, hvordan de voksne, som er en del af barnet hverdag, bedst muligt arbejder sammen for at hjælpe børnene bedst muligt. ”

Ved at sætte motorik og bevægelse på dagsordenen i både dagpleje og daginstitutioner via et fælles koncept, sikres en rød tråd i arbejdet med børnenes motoriske udvikling. Der er god graduering i øvelserne og figurerne skaber genkendelighed for børnene, så de ved, at når de ser Ida og Oliver ved det, at bevægelse og leg er omdrejningspunktet. 

Om forløbet i Beder/Malling fortalte Katrine: ”Jeg bestræber mig på at gøre det sjovt og spændende for børnene at lege med de kropslige færdigheder, og deres engagement fortæller mig, at det giver mening. Ligeledes er det vigtigt for mig, at personalet omkring børnene får en viden med omkring motorik og bevægelse, så under hele besøget snakkede jeg med dagplejerene, hvor vigtig hver enkelt øvelse er for barnet og hvordan vi hjælper de børn der skulle have vanskeligheder.” 

onsdag, 30 marts 2016