Kompetenceudvikling med Rend og hop

"De styrkede, pædagogiske læreplaner", som er vedtaget ved lov i juni, giver mulighed for pædagogisk personale i dagtilbuddene at opnå kompetenceudvikling med støtte fra en særlig pulje. Der er indgået en bred politisk dagtilbudsaftale, ”Stærke dagtilbud”, på tværs af partier, hvor der er afsat cirka 165 mio. kr. til ”kompetenceudvikling af den daglige pædagogiske ledelse, faglige fyrtårne, forvaltningsniveauet og dagplejere med en pædagogisk assistent-uddannelse”, ifølge aftale-teksten.

-Rend og hops kursusforløb opfylder langt hen ad vejen i forvejen kravene til kompetenceudvikling, som Børne- og Socialministeriet har afsat til at give et fagligt løft. Men vi har sikret os, at kursusforløbene fremover er kompatible med kravene, siger Gitte Markfoged Jensen, projektleder ved Rend og hop.

Det betyder, at hvis en kommune har ansøgt om midlerne til kompetenceudvikling, for eksempel gennem Tilskudsportalen, så kan Rend og hop’s kursusforløb bruges til at opfylde behovet for et fagligt løft i forhold til de seks læreplanstemaer.

”Vores ekspertise er i særlig grad relevant i forhold til læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”. Men faktisk også ”Alsidig personlig udvikling”, ”Social udvikling”, og dels ”natur, udeliv og science”, fordi vores fokus på kropslighed og motorisk potentiale også handler om udvikling af selvværd, sociale kompetencer og bevidsthed om de rum, børnene befinder sig i. Udeliv er en prioriteret del af vores anbefalinger, fordi naturen er en sanseoplevelse uden lige og udfordrer hele kroppen, siger Gitte Markfoged Jensen.

Der er lagt op til tre overordnede typer af kompetenceløft, hvor Rend og hop’s kursusforløb primært er relevant i forhold til de ”kortere læringsforløb til faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere”.

”Vi undersøger også, om vi kan indgå et samarbejde med professionshøjskolerne, så vores koncept kan integreres i de diplomuddannelser, der er under udvikling. Men kortere læringsforløb til faglige fyrtårne er jo stort set tilsvarende Rend og hops Frontløbere, så vores koncept er gearet til at imødekomme kravene til kompetenceløft”, siger Gitte Markfoged Jensen.

I juli 2018 offentliggør Socialstyrelsen på sin hjemmeside, hvilke ansøgere til puljemidlerne der modtager dem. Det vil være muligt at finde nærmere beskrivelse af Rend og hop forløbene tilpasset "Den styrkede pædagogiske læreplan", når de konkrete læreplanstemaer er offentliggjort.

Klik på billedet for at læse mere om vilkårene for puljen til kompetenceløft.

Torsdag, 21 Juni 2018

Social Buttons

Leave a comment

You are commenting as guest.