Støtter jeres kommune børnenes motoriske udvikling?

Støtter jeres kommune børnenes motoriske udvikling?

Hvis jeres kommune står foran at skulle i gangsætte en koordineret indsats for motion og bevægelse i jeres institutioner og dagplejere, eller I kan se fordelen ved at få nogle konkrete værktøjer til at støtte børns motoriske udvikling, så er Rend og hop med Oliver måske interessant -og GRATIS- tilbud til jer. 

Ved at tilbyde alle landets børnehaver, vuggestuer og dagplejere GRATIS materiale og konsulentbesøg kan "Rend og hop med Oliver" klæde jeres pædagoger og dagplejere på til at støtte børnenes motoriske udvikling og hjælpe dem til at bevare glæden ved bevægelse. "Rend og hop med Oliver" vil gøre det sjovt og spændende for børn fra 0-6 år at arbejde med deres kropslige færdigheder. Som kommune kan I GRATIS: 

1) Få konsulenter fra "Rend og hop med Oliver" til at give jeres ansætte i børneinstitutioner og dagplejere et kompetenceløft til at arbejde med motorikken i hverdagen. Som udgangspunkt strækker forløbet sig over 3 gange, men det kan tilpasses jeres ønsker og behov. Alle institutioner og dagplejere vil modtage materialet. ELLER 

2) Informere jeres institutioner og dagplejere om, at de gratis kan tilmelde sig projektet her på hjemmesiden og få materialet tilsendt. De kan derudover få besøg af en konsulent, som vil introducere materialet for børn og/eller ansatte. Vi kommer gerne ud og præsenterer konceptet for jer på et ledermøde i kommunen. 

Kontakt os for at få et infobrev, som I kan sende ud til institutioner og dagplejere.

torsdag, 28 august 2014