Nyt kursusmateriale til Rend og Hop forløb og Frontløberkurser

Positive bevægelsesrollemodeller har enorm betydning for børn, så børnene skaber gode bevægelsesvaner i tidlig alder. Rend og hop har udviklet et kursusmateriale, som vi glæder os til at anvende på vores kurser fremadrettet.

I folderen får du konkrete ideer og inspiration til, hvordan du gennem dine interesser kan være en autentisk bevægelsesrollemodel. Du kan læse mere om, hvilken betydning voksnes bevægelsesvaner har på børns motoriske udvikling og bevægelsesmønster.

Hvis vi vil give os selv og vores børn et godt og sundt liv, må vi bevæge os i løbet af dagen og gennem hele livet. En forudsætning for at gøre op med vores stillesiddende måde at tænke på er at se på vores tid og prioriteter, og spørge os selv: ”Hvad er det, vi gerne vil nå?”

Det pædagogiske personale er i dag underlagt at skulle lære børn langt flere færdigheder end tidligere, jævnfør de pædagogiske læreplanstemaer. Vi kan have en tendens til at dele de forskellige læringstemaer og opgaver op og løse dem separat. Det kan få os til at miste overblikket, og det kan være svært at se værdien i de ”små” hverdagsaktiviteter.

Eksempelvis kan det umiddelbart synes nemmere at blive inde med de helt små børn, da det tager lang tid for dem at tage overtøj på og af, samt at skulle gå en tur ud og hjem igen. Målet kan umiddelbart ses som ”gå en tur”, men dét at tage tøj på og af er en aktivitet, som i sig selv er motorisk udviklende.

Dertil kommer al den læring og bevægelse, der kan ske på vejen, når vi passerer sten med biller under, en bæk, nedfaldne blade, et springende egern eller træstammer og stubbe, vi kan balancere på.
Så tag et kig på hverdagens aktiviteter med ”motoriske briller” og se, hvilke muligheder der er for børns motoriske og generelle udvikling.

Læs mere om vores forløb og kontakt os for at høre mere

 

 

Torsdag, 14 December 2017