Tag børnene med ud i naturen

Tag børnene med ud i naturen

”Forældre i dag overser, at børns leg i naturen er vital for deres mentale og intellektuelle udvikling. Derfor siger jeg gerne til dem, at hvis de engang vil have deres børn på Harvard Universitetet, så send dem ud i naturen nu!” – Richard Louv, journalist og forfatter til bogen ”Last child in the woods”

Børn opholder sig i dag mere og mere indenfor med stillesiddende aktiviteter. Teknologier som smarttelefoner, tablets og passive transportmuligheder gør i stigende grad vores samfund mere stillesiddende. Det er derfor, i dag mere end nogensinde, af stor betydning, at vi inviterer vores børn med udenfor – og helst i naturen.  Undersøgelser viser, at børn der opholder og bevæger sig i naturen får en bedre motorik og kondition, øget koncentrationsevne, øget selvtillid og selvstændighed, er mindre stressede og har færre sygedage. I denne artikel vil vi uddybe lidt, hvorfor naturen er så vigtig for både børn og voksnes trivsel.

At opholde sig udenfor gavner børns udvikling både fysisk og mentalt. Børn bevæger sig mere udenfor, hvor der er mere plads, og hjernen modnes og udvikles gennem kroppens bevægelser. Børn ER deres krop først og senere udvikles sprog, psyke og intellekt – i samspil med kroppen. En god kognitiv funktion er derfor afhængig af en god motorik. Bevægelse i naturen stimulerer børns motorik, men der er mange andre gode grunde til at tage børn med ud i naturen:

 

1) God plads 

2) Frisk luft og masser af dagslys 

3) Mindre støj 

4) Mindre stress 

5) Færre sygedage 

6) Bedre motorik 

7) Bedre koncentration 

8) Stimulering af kreativiteten 

9) Færre konflikter 

10) Mere hensynsfuldhed og lydhørhed overfor hinanden. 

 

Kreativiteten stimuleres

At tage børnene med ud i naturen gavner børn på mange områder, da naturen tilbyder et helt andet ”rum” end byens legeplads kan. På legepladsen er alt bygget med et formål, og det kan være svært for både børn og voksne at tænke ud af boksen, og bruge redskaberne på andre måder. De lige linjer og jævne overflader i byen stimulerer kun vores venstre hjernehalvdel, som vi blandt andet bruger, når vi skal analysere, løse konkrete problemer og fokusere på detaljen. Når vi bevæger os rundt i byen bruger vi vores fokuserede opmærksomhed, da vi skal forholde os til trafikken med lys og lyde, samt andre indtryk og informationer. Det kræver energi og gør os mentalt trætte. Naturen er skæv, ujævn og uforudsigelig, hvilket indbyder til mere bevægelse – træerne til at klatre i, bakkerne til at trille eller løbe op og ned ad og bladene til at blive kastet op i luften. Det udvikler børnenes motorik generelt, men naturen tilbyder også et åndehul med en stilhed, hvor børnene kan fordybe sig i eksempelvis en verden af biller under et væltet træ. Naturlige omgivelser stimulerer vores højre hjernehalvdel, som vi bruger når vi skal eksperimentere, tænke kreativt, skabe overblikket og have fokus på helheden. Børnenes nysgerrighed vækkes og kreativiteten får frit spil i naturlige omgivelser – en pind kan både være et sværd og en fiskestang, træet et piratskib og et slot, og sten bliver til guld eller kan stables til en borg. Her bruger vi vores spontane opmærksomhed, hvor vi er afslappede og åbne for nye input, og er nærmest ubevidst opmærksomme på vores omgivelser. På den måde får vi energi af at opholde os i naturen og kan lade mentalt op. Det har både børn og voksne brug for, da vi er sammen med og skal forholde os til mange børn hver dag, ofte på meget lidt plads. 

 Figur 1: De to hjernehalvdeles funktioner. Højre halvdel har primært en legende og eksperimenterende tilgang, hvor der arbejdes indefra og ud mod et ukendt resultat. I venstre halvdel sidder ordenssansen, som arbejder udefra og ind mod et facit, der kan sættes to streger under. Børn har brug for at få stimuleret begge hjernehalvdele for at kunne udvikle gode kognitive funktioner, samt indgå og deltage i forskellige lege og daglige aktiviteter.

 

 ”Jo mere teknologi vi omgiver os med, desto mere afstressende natur får vi brug for!”

- Richard Louv, journalist og forfatter til ”Last child in the woods”

 

Den tredje pædagog

Naturen rummer utroligt mange muligheder for at lave forskellige aktiviteter, som er lærerige for børn, og derfor kan naturen bruges som ”den tredje pædagog”. Stort set alle pædagogiske læreplanstemaer kan dækkes af de aktiviteter, der kan laves i skoven eller ved havet. Brug dig selv, din interesse og nysgerrighed, og inviter børnene til at være med, men lad også børnene selv finde på. I kan for eksempel bygge et bål, fange haletudser eller krabber, snitte pinde til snobrød eller lave naturkunst af fundne blade, grene, sten og skaller. Børnene kan også direkte gennem egne smag-, syn- og følesanser lære forskellige bær og urter at kende, som kan tilføjes som snack til frokosten. Pluk for eksempel hyldeblomster, blommer, mælkebøtter, mirabeller, ramsløg, skvalderkål eller brændenælder og lav saft, marmelade eller pesto ud af det. At mestre sådanne færdigheder giver børnene kropslige sejre og et boost i selvværdet og selvtilliden. I sådanne aktiviteter kan sproget og ordforrådet udvides med nye navne på planter og dyr, samt forståelsen af hvordan tingene hænger sammen i naturens orden. Ophold i naturen giver i øvrigt børnene et forhold til naturen, og de vil være mere tilbøjelige til at respektere naturen og passe på den nu og i fremtiden.

Nogle børn kan vise nogle helt andre sider af sig selv, når de kommer ud i naturen, for eksempel dem der enten kan virke stille eller vilde indendørs. Deres viden og sociale kompetencer kan sættes i spil på en anden måde, når de blandt andet skal samarbejde om at bygge huler eller få kamplege med ”sværd” til at fungere. Her lærer de at sige til og fra, og sammen udvikle lege og regler, samt finde frem til kompromisser. Alsidighed i aktiviteterne og den øgede plads gør også at konflikterne blandt børnene bliver færre. De skal ikke slås om redskaberne eller hvem der må være hvor. Der er sten, blade, pinde og træer nok til alle. Derudover øger det børns koncentrationsevne at opholde sig i naturen. Selv korte ophold har en gavnlig effekt, viser undersøgelser.

I skoven kan børn gå på eventyr og måske blive væk. Ligesom i de kendte eventyr skal børnene have været ude på gyngende grund, hvor det er lidt farligt, før de trygt kan vende hjem igen. Det øger deres selvstændighed, når de finder ud af at de godt selv kan orientere sig og finde vej, uden at de behøver hjælp fra de voksne. Når børn bygger en hemmelige hule, hvor de kan trække sig tilbage, er det også et led i deres personlige udvikling, hvor de skaber deres eget sted.

Så hvis du vil give dit barn de bedste forudsætninger for at trives og klare sig godt i skolen, og i livet generelt, skal du sende det ud og lege i naturen! Vil du læse mere om, hvad naturen har af betydning for sygdom og temperaturregulering, kan du læse vores artikel ”Vi pakker børnene for meget ind”.

 

Rigtig god sommer!

 

Litteraturliste

Andersen, M. L. (2011): Børn skal ud i naturen. Natur & Miljø. nr. 6, s. 10.

Jakobsen, J. & Kröger, T., (2012): Natur på hjernen – den naturlige løsning. DMJX. Fredag den 12. oktober 2012. 

Kryger, I (red.): ”150 gode grunde til at vi skal ud i dag – ideer, tanker og viden om naturpædagogik”. Friluftsrådet, De Grønne Spirer. Hentet d. 16. maj 2017 via: http://www.groennespirer.dk/media/408529/150_gode_grunde_pdf.pdf

Louv, R. (2008): Last child in the woods. North Carolina: Chapel Hill.

Maller C. et al. (2005): Healthy nature healthy people: ’contact with nature’ as an upstream health promotion intervention for populations. Health Promotion International. Vol. 20, no. 1. s. 45-51

 

Podcast:

P1 Natursyn: ”Bymennesket mangler natur”, 3. august 2015. Hentet d. 2. juni 2017
via: http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-81/

P1 Natursyn: ”Natur i børnehavehøjde”, 12. december 2016. Hentet d. 2. juni 2017
via: http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-2016-12-12

P1 Natursyn: ”I skole under åben himmel”, 27. marts 2017. Hentet d. 2. juni 2017
via: http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-2017-03-27

P1 Natursyn: ”Kan ADHD behandles med ophold i naturen?”, 17. april 2017. Hentet d. 2. juni 2017
via: http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-kan-adhd-behandles-med-ophold-i-naturen

 

Torsdag, 08 Juni 2017

Social Buttons