Rend og hop med Ida

– en forebyggende indsats på børneområdet, og har til formål at bidrage til den forebyggende indsats på sundhedsområdet ved at tilbyde alle landets vuggestuer og dagplejere at tilmelde sig motorikkonceptet .

Rend og hop med Ida er udviklet af KFUMs Idrætsforbund og Danmarks Idrætsforbund. Rend og hop med Ida er et lettilgængeligt materiale, som på en enkel måde giver personalet inspiration til at fremme ½-3 åriges børns motoriske udvikling og bevægelsesglæde. Institutionerne får stillet konceptet til rådighed ved at registrere sig her på hjemmesiden under tilmelding.

  • KFUM
  • NordeaFonden
  • DIF