Sådan bruges Ida materialet

Når vi taler børn, motorik og bevægelse, er det vigtigt for en sund udvikling, at børn får bevæget sig alsidigt gennem dagen. Det være sig både gennem organiserede aktiviteter og gennem den frie leg inde og ude. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tænker motorik som en aktivitet som foregår eksempelvis onsdag 10.00 – 11.00 men som bevægelse der foregår alle dage med varierende vokseninvolvering. 

Det betyder, at det er godt at bruge materialet i nogle strukturerede seance, hvor de forskellige kategorier i materialet øves med børnene. Kategorierne er udviklet, så barnet trænes på tværs af de tre primære sanser for bevægelse, hvorfor det er vigtigt at arbejde med alle kategorier. Aktiviteterne kan ligeledes tænkes ind i legestuerne ligesom fælleslege for de små er gode i de større fællesskaber.

Når vi taler ½-3 årige børn er hverdagens rutiner også motorisk træning. Derfor er det vigtigt at lade barnet gøre mest muligt selv såsom at kravle op på stole, rejse sig når de falder og gå selv. 

Endeligt er det vigtigt at huske på, at en kravle/gåtur op og ned af en skråning, barfords-leg, forskellige gyngetur, dans til musik, hop ned fra en sofa etcetera er god motorisk træning for børn.

For nogle kan det være nemt at tænke bevægelse ind i hverdagen, og for nogle kan det være en god ide at sætte aktiviteterne ind i en form for ugeskema.

Mandag: Balanceaktiviteter udendørs (Balancetossen)

Tirsdag: Motorikbaner i legerummet med puder, stole, snore og madrasser (Tumletossen)

Onsdag: Sang og rytmiske aktiviteter (Rytmetossen)

Torsdag: Drej rundt og hop inden vi sætter os til bordet (Rundtossen)

Fredag: Tørklædeleg og afspænding (Føletossen)

Husk på, at børn har brug for utallige gentagelser når vi taler motorik og bevægelse. Dermed trænes hjernen til at reagere bedst muligt i givne situationer og give det bedste bevægelsesrespons.

 

Print Friendly, PDF & Email