Forløb og oplæg (1-2 år)

Forløb og oplæg (1-2 år)

Kan I også bruge et fagligt kompetenceløft med nye ideer, der integrerer motorisk udvikling i  dagligdagens rutiner?

Oliver og Ida er et tilbud til dagplejere og daginstitutioner, hvor vi gennem kurser, fysisk inspirationsmateriale og en masse eksempler kan åbne et univers med leg og bevægelse, der udvikler børns motoriske udvikling og samtidigt tager hensyn til personalets allerede travle hverdag.

Et forløb med Rend og Hop bliver tilpasset således, at det tager mindst mulig tid fra det pædagogiske personale og forældrene.

Møder med personalet og oplæg for forældrene bliver derfor, så vidt muligt, tilpasset, så det falder sammen med allerede eksisterende møder.

Typisk forløb i Dagplejen

Fælles aktiviteter - forløb og timetal tilpasses 

  • Frontløberkursus (3 timer)
   Alle dagplejere deltager og får en praktisk og teoretisk indføring i børnemotorik og vigtighed af alsidig bevægelse. Vi arbejder med, hvordan voksne kan være gode bevægelsesrollemodeller for børn samt giver inspiration til bevægelsesaktiviteter.

  • Opfølgende Frontløberkursus (2-3 timer)
   Alle dagplejere deltager og får redskaber til at spotte børn med 
   motoriske udfordringer, viden om et aktuelt emne indenfor børnemotorik samt inspiration til bevægelsesaktiviteter.

  • Oplæg for forældre (1 – 1½ time)
   Vi introducerer forældre for vigtigheden af alsidig bevægelse for 
   motorikken og betydningen af, at forældrene er positive rollemodeller for deres børn.

   Hver legestue modtager 

  • Materiale
   Alle dagplejere modtager Rend og hop med Ida materiale 
   med inspiration til aktiviteter, der styrker børns motorik.

  • Aktivitetsbesøg (2-3 timer)
   Vi introducerer børn og personale for den praktiske del af indsatsen 
   ved hjælp af bevægelsesaktiviteter og fælleslege.

Læs og print vores folder om kursusforløb i Dagplejen

 

Læs og print vores folder om kursusforløb i daginstitutionen