Forløb og oplæg (3-6 år)

Forløb og oplæg (3-6 år)

Oliver og Ida er et tilbud til dagplejere og daginstitutioner, hvor vi gennem kurser, fysisk inspirations-materiale og en masse eksempler kan åbne et univers med leg og bevægelse, der udvikler børns motoriske udvikling og samtidigt tager hensyn til personalets allerede travle hverdag. Vores bevægelseskonsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre forløb ud fra kommunens behov.

Et forløb med Rend og Hop bliver tilpasset således, at det tager mindst mulig tid fra det pædagogiske personale og forældrene og fokuserer på erfaringsdeling og konkrete eksempler. Møder med personalet og oplæg for forældrene bliver derfor, så vidt muligt, tilpasset, så det falder sammen med allerede eksisterende møder.

Vores forløb er relevante for både dagplejere og institutionerne - og forældrene er en vigtig aktør i vores metode, da de er rollemodeller og derfor centrale, hvis vi skal nå i mål med vores mission om at sikre børn en alderssvarende motorisk udvikling, generel trivsel og læringsforudsætninger.

 Vi har gjort en dyd af det enkle, og netop fordi vores materiale er let at omsætte i hverdagen, viser vores undersøgelser, at det bliver brugt meget af pædagoger og personalet. Det er meget tilfredsstillende, og det giver pædagogerne en følelse af, at de mestrer de nødvendige krav og kan frigøre ressourcer til nye områder. 

Intuitivt, tilgængeligt og sjovt

Veludviklede motoriske færdigheder støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer endvidere børnenes indlæringsparathed.

For at stimulere børnene til at udvikle deres motoriske færdigheder skal det være sjovt og lærerigt for dem, og det starter med voksne, der selv er inspirerede og også har overskud til at inddrage børnene i deres egne lidenskaber. Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber, da de kan deltage i lege uden at koncentrere sig om kropslige begrænsninger og basale bevægemønstre.

I en undersøgelse fra SI Folkesundhed ses det at 31,4 % af børn i indskolingen har bemærkninger til deres motorik. For at hjælpe børns motoriske udvikling på vej, har Rend og Hop med Oliver og Ida skabt et univers, der gennem sjove lege og aktiviteter lærer børn nye måder at bruge deres krop på. Idéen bag ’Oliver og Ida’ er at udfordre børnene med bevægelser i flere sværhedsgrader ved at anvende Oliver og Idas aktiviteter og lege.

På nuværende tidspunkt har vi nået knap 200.000 børn med konceptet ”Rend og Hop med Ida og Oliver”. Vores inspirationsmateriale er netop re-designet, og det er gratis ved bestilling på hjemmesiden.

Typisk forløb for alle kommunens daginstitutioner 

Forløbet og timetal tilpasses din kommune og de enkelte institutioner.

Fælles kursus

 • Frontløberkursus (7 timer) 

  1-3 personer fra hver institution deltager, og kursister får en praktisk og teoretisk indføring i børnemotorik og alsidig bevægelse. Vi arbejder med, hvordan voksne kan være gode bevægelses-rollemodeller for børn, og hvordan vi kan spotte børn med motoriske udfordringer.

 • Opfølgende Frontløberkursus (3 timer)

  Vi præsenterer et aktuelt emne om børnemotorik og arbejder procesorienteret med egne og andres erfaringer med motorisk aktivitet. Det giver mulighed for vidensdeling og netværk med andre frontløbere

Hver institution modtager

 • Materiale

  Hver gruppe i institutionen modtager Rend og hop med Oliver og Ida materiale med inspiration til aktiviteter, der styrker børns motorik.

 • Personalemøde (2-3 timer)

  Den samlede personalegruppe præsenteres for Rend og hop med Oliver og Ida og får en praktisk og teoretisk introduktion i børnemotorik og alsidig bevægelse. Vi arbejder desuden med redskaber til at implementere mere bevægelse i dagligdagens rutiner.

 • Opfølgende personalemøde (2-3 timer)

  Den samlede personalegruppe præsenteres for redskaber til at spotte børn med motoriske udfordringer og arbejder procesorinteret med udvikling af institutionens bevægelseskultur.

 • Aktivitetsbesøg (2-3 timer)

  Vi introducerer børn og personale for den praktiske del af indsatsen ved hjælp af bevægelsesaktiviteter og fælleslege.

 • Oplæg for forældre (1 – 1½ time)

  Vi introducerer forældre for vigtigheden af alsidig bevægelse for motorikken og betydningen af, at forældrene er positive rollemodeller for deres børn.

 Læs og print vores kursusfolder

Læs og print vores folder om kursusforløb i dagtilbuddet