Lege efter sanser

Lege efter sanser

Kort intro til de tre primære sanser
Det motoriske fundament som børnenes udvikling skal vokse på, har især rod i kroppens tre primære sanser. Nemlig taktilsansen, vestibulærsansen og kinæstesisansen

Taktilsansen hedder også følesansen, og sidder overalt i vores hud og slimhinder.

Vestibulærsansen kaldes også hovedbalancesansen, og den sidder inde i det indre øre. Her er den med til at mærke hovedets bevægelser, det værende både stilling, retning og hastighed.

Kinæstesisansen kaldes også muskel/led-sansen, og sidder i alle vores muskler, sener og led. Den hjælper os med at styre forholdet mellem spændte/afslappede muskler. 

Selv om vi adskiller sanserne ved navn og overordnet funktion, så fungerer de alle i et samspil. Integrationen af de forskellige sanser foregår i hjernen, og har betydning for hvordan vi bruger kroppen og reagerer i de omgivelser hvor vi befinder os. Det er denne integration og denne organisering af sanserne som børnene skal blive rigtig gode til. 

Og måden hertil går gennem bevægelse og leg med sansemotorikken som omdrejning. Øvelserne der i det nedenstående er beskrevet bygger derfor også på at komme omkring stimulering af de primære sanser på kryds og tværs.