Oliver - Fælleslege

 

Badeand-løb

Aldersgruppe: 5 - 

Redskaber: Badeand eller andet ting. 

Rekvisitten er underordnet – badeanden er valgt da den er ”lidt sjov” 

To personer er sammen. Den ene løber ud i legearealet og gemmer badeanden. Vedkommende løber tilbage til makkeren og skal forklare gemmestedet, hvorefter makkeren løber ud og finder badeanden. Personerne skiftes til at gemme badeanden. Legen kan leges i skov, på legeplads, i gangarealer osv. 

Variation: Legen gøres sværere eller nemmere ved at gøre areal mindre/større og ved at skifte mellem mere åbne/lukkede områder.

Fisker Fisker

Aldersgruppe: 3 -

Børnene stiller sig på en række for enden af legearealet med front mod en ”fisker”, som er placeret i den anden ende af legearealet – cirka 15 meter. Børnene råber til fiskeren: ”Fisker Fisker, hvor dybt er vandet?”. Herefter markerer fiskeren med sin hånd og siger ”Så dybt”.

Børnene råber så ”Hvordan skal vi så komme over til dig?”, hvor fiskeren svarer ”I skal hoppe”. Børnene hopper herefter over til fiskeren. Fiskeren går i den anden ende og legen fortsætter.

Børnene kan bevægelse sig over vandet på talrige måder eksempelvis hinke, løbe, bakke, som en krappe, kravle etcetera. Børnene kan ligeledes skiftes til at være fisker.

Flyveturen

Aldersgruppe: 2 -

Børnene er små flyvemaskiner og flyver rundt mellem hinanden. Flyveren kan lande i en Zoologisk Have, hvor børnene flyver rundt mellem dyrene og agerer de dyr de kigger på.

Eksempelvis flyver børnene hen til elefanten og leger elefanter, hvorefter de flyver hen til slangerne og agerer slanger. Flyvemaskinen kan også på skift flyve til hoppeland, kravleland, bakkeland, hinkeland etcetera.

Haj og guldfisk

Aldersgruppe: 4 -

Antal: Min. 10 

Instruktøren/et barn er haj og børnene er guldfisk. 

Guldfiskene står ved den ene væg. Hajen bevæger sig rundt midt i salen. Guldfiskene skal løbe fra væg til væg uden at blive fanget af hajen. Der er helle ved væggene. Hvis man bliver fanget, bliver man selv til en haj, der skal fange guldfiskene. Guldfiskene bestemmer selv, hvor ofte de løber.

Variation: I stedet for at blive til en haj, når man selv bliver taget, bliver man til giftigt søgræs og skal blive stående det sted, hvor man er taget. Med armene skal søgræsset forsøge at fange de guldfisk, som løber forbi.

Hansen til Jensen

Aldersgruppe: 3 - 

Børnene er samme to og to og står med maverne vendt mod hinanden. En voksen styrer legen og siger ”hånd til hånd”, hvorefter børnene sætter hænderne sammen. Herefter siger den voksne ”knæ til knæ” hvor håndkontakten slippen og knæene sættes sammen.

Efter 4-6 meldinger siger den voksne ”Hansen til Jensen” hvorefter børnene skal finde en ny makker. Herefter melder den voksne igen.

Lege kan varieres ved at vælge sværere kropsdele såsom finger, albue eller panden, eller ved at parre to forskellige kropsdele eksempelvis ”hånd til skulder” eller ”knæ til fod”. Endeligt kan legen varieres ved, at børnene på skift får lov at styre legen.

Hoved, skulder, mave, mås

Aldersgruppe: 3 - 

Remsen synges på samme melodi som ”Hoved, skulder, knæ og tå”. Stå i en cirkel, det går det lidt lettere for de små at forstå hvilke retninger man bevæger sig i.

”Hoved, skulder, mave, mås, lille gås (rør ved hoved, skulder, mave og numsen, vrik med numsen)

Hoved, skulder, mave, mås, lille gås (rør ved hoved, skulder, mave og numsen, vrik med numsen)

Frem, frem, frem, frem (gå frem)

Tilbage i din bås (gå tilbage)

Hoved, skulder, mave, mås, lille gås” (rør ved hoved, skulder, mave og numsen, vrik med numsen)

Remsen sætter ord på de forskellige kropsdele, og stimulerer rytmeforståelse.

 

Hulahopring-stafet

Aldersgruppe: 4 -

Alle børn står i en rundkreds med hinanden i hænderne. En eller flere hulahopringe, afhængigt af antallet af børn, sættes ind i kredsen. Børnene skal på skift med urets retning, og uden at slippe hænderne, kravle gennem hulahopringen, således at hulahopringen ”vandrer” rundt i kredsen.

Legen kan varieres ved at tage flere hulahopringe med, hvor målet er, at lade ringene indhente hinanden.

Hvad er klokken, Hr. Løve

Aldersgruppe: 3 -

Den voksne er Hr. Løve, som står i den ene ende af legearealet. Alle børn står i den anden ende. Børnene råber i kor: ”Hvad er klokken Hr. Løve? ”. Den voksne svarer for eksempel: ”Den er tre frøhop”. Børnene hopper derefter tre frøhop frem, og spørger så igen Hr. Løve, hvad klokken er. Denne gang kan det være at klokken er ”fem elefantskridt” (store, tunge skridt) eller musseskridt (bittesmå skridt), girafskridt (gå på tæer med arme strakte over hovedet), abeskridt (kravle på hænder og fødder) eller slangeskridt (krybe på jorden).

På et tidspunkt er klokken ”spisetid” (når børnene er kommet tilpas tæt nok på), og den voksne løber med et brøl efter børnene. Hvis et barn bliver fanget, får det en kilde- eller svingtur. Herefter går den voksne tilbage på sin plads, og legen starter forfra. Legen kan varieres ved at de børn, der bliver fanget bliver til små løver, som hjælper Hr. Løve med at bestemme, hvad klokken er, samt fange de andre børn. Når børnene kender legen, kan børnene skiftes til at være Hr. Løve.

Legen træner børnenes talforståelse, og så indeholder den et spændingsfyldt og ”farligt” element i form af Hr. Løve, som er frydefuldt for især de yngste.

 

Politi og røver

Aldersgruppe: 4 – 

En hulahopring placeres i den ene ende og fyldes med ”guldklumper” eksempelvis ærteposer eller jonglørbolde. Alle røverne stiller sig ved deres ”skattekiste”. I den anden ende placeres en tom hulahopring. Mellem de to skattekiste markeres en ”politistation” og et antal børn og eventuelt en voksen udpeges som politimænd.

Røverne skal nu fragte alle guldklumper ned til den tomme skattekiste og barnet må løbe med én guldklump af gangen. Hvis politiet fanger en røver, skal røveren lægge sin guldklump ind på politistationen og må løbe ned til skattekisten og hente en ny guldklump.

Når alle guldklumper er fragten tælles der om politiet eller røverne har flest guldklumper.

Sjippetovs-stafet

Aldersgruppe: 5 – 

Rebskaber: Sjippetove og kegler 

Børnene er inddelt i to hold. På hvert hold inddeles børnene i par. 

Det første par i hver række løber ud, tager fat i hver sin ende af tovet og løber tilbage mod egen række, mens de sænker tovet ned til gulvet.

Alle i række springer over tovet, mens parret holder det nede mod gulvet. Derefter løftes det op, hele holdet sætter sig ned på hug og toves ”løbes” tilbage over rækken og på plads ved keglen. Det næste par starter osv.

Snemand Frost og frk. Tø

Aldersgruppe: 4 - 

Der vælges et passende antal Hr. Frost og Frk. Tø og resten af børnene er bytter. Hr. Frost skal fange de andre børn som straks skal stille sig i fryse position. Frk. Tø løber rundt og befrier ”de frosne” ved at give dem et knus eller massere dem varme og så er de med i legen igen.