Forældrene

Forældrene er udover børnenes egen lyst den væsentligste drivkraft bag et barns aktive fritidsliv.

Kære Forældre
Barnets udvikling – og de voksnes hjælp hertil – afhænger enormt meget af de muligheder vi som voksne giver børnene. Både udvikling når det kommer til motorik, men også udvikling når det handler om, på den lange bane, at udvikle sociale- og kognitive kompetencer. Disse får nemlig de bedst mulige betingelser hvis vores børn får et godt, solidt grov-motorisk fundament. 

Vi kan som voksne hjælpe til denne udvikling og dette solide fundament. I særdeleshed ved at give vores børn mulighed for at bevæge sig alsidigt, varieret og gerne hele dagen igennem. 

Den sansemotoriske stimulering, som i høj grad bidrager til det omtalte grov-motoriske fundament, kan hjælpes på vej på mange forskellige måder. Kun fantasien sætter grænser. Vi har her samlet nogle øvelser og lege til inspiration, og vi har samlet dem i nogle overordnede kategorier. Så lad jer endelig inspirere – vi håber, at I får en masse legende, grinende og tumlende stunder sammen med jeres børn.

 

Kort intro til de tre primære sanser
Det motoriske fundament som børnenes udvikling skal vokse på, har især rod i kroppens tre primære sanser.
Nemlig taktilsansen, vestibulærsansen og kinæstesisansen

Taktilsansen hedder også følesansen, og sidder overalt i vores hud og slimhinder. Vestibulærsansen kaldes også hovedbalancesansen, og den sidder inde i det indre øre. Her er den med til at mærke hovedets bevægelser, det værende både stilling, retning og hastighed. Kinæstesisansen kaldes også muskel/led-sansen, og sidder i alle vores muskler, sener og led. Den hjælper os med at styre forholdet mellem spændte/afslappede muskler. 

Selv om vi adskiller sanserne ved navn og overordnet funktion, så fungerer de alle i et samspil. Integrationen af de forskellige sanser foregår i hjernen, og har betydning for hvordan vi bruger kroppen og reagerer i de omgivelser hvor vi befinder os. Det er denne integration og denne organisering af sanserne som børnene skal blive rigtig gode til.
Og måden hertil går gennem bevægelse og leg med sansemotorikken som omdrejning. Øvelserne der i det nedenstående er beskrevet bygger derfor også på at komme omkring stimulering af de primære sanser på kryds og tværs.