Forældre

Forældrene er udover børnenes egen lyst den væsentligste drivkraft bag et barns aktive fritidsliv

Der er en stigende tendens til, at børn er mere inaktive i dag end tidligere, da vores samfund bliver mere og mere højteknologisk og stillesiddende. Børn og voksne opholder sig mere indendørs og i byrummet end tidligere generationer og opholder sig i mindre grad i naturen.

Vores transportformer har en tendens til at gøre os passive, når vi kører med biler, busser, elevatorer og sætter børnene op i klapvognen. Det er måske nemmere i hverdagen og sparer et par minutter, men spørgsmålet er, om det er for børnenes skyld eller de voksne?

Det vænner os af med daglig bevægelse. Manglen på bevægelse i vores daglige gøremål kombineret med en stigende mængde skærmtid påvirker både børn og voksnes koncentrationsevne, stressniveau og generelle fysiske sundhed og trivsel.

Det er nemmere at skabe gode bevægelsesvaner i en tidlig alder. Derfor er det af stor betydning, at de voksne omkring børnene er positive bevægelsesrollemodeller. Både det pædagogiske personale og forældre.

Stå 7 minutter tidligere op

De voksne kan skabe gode og sunde rutiner, som kan guide og hjælpe børnene til et sundt og aktivt liv, for det hænger også sammen med deres social og kognitive kompetencer. 

Vi kan som voksne hjælpe til denne udvikling og dette solide fundament. I særdeleshed ved at give vores børn mulighed for at bevæge sig alsidigt, varieret og gerne hele dagen igennem. 

Den sansemotoriske stimulering, som i høj grad bidrager til det omtalte grov-motoriske fundament, kan hjælpes på vej på mange forskellige måder. Kun fantasien sætter grænser. Vi har her samlet nogle øvelser og lege til inspiration, og vi har samlet dem i nogle overordnede kategorier. Så lad jer endelig inspirere – vi håber, at I får en masse legende, grinende og tumlende stunder sammen med jeres børn.

De tre primære sanser

Det motoriske fundament som børnenes udvikling skal vokse på, har især rod i kroppens tre primære sanser.
Nemlig taktilsansen, vestibulærsansen og kinæstesisansen

Taktilsansen hedder også følesansen, og sidder overalt i vores hud og slimhinder. Vestibulærsansen kaldes også hovedbalancesansen, og den sidder inde i det indre øre. Her er den med til at mærke hovedets bevægelser, det værende både stilling, retning og hastighed. Kinæstesisansen kaldes også muskel/led-sansen, og sidder i alle vores muskler, sener og led. Den hjælper os med at styre forholdet mellem spændte/afslappede muskler. 

Selv om vi adskiller sanserne ved navn og overordnet funktion, så fungerer de alle i et samspil. Integrationen af de forskellige sanser foregår i hjernen, og har betydning for hvordan vi bruger kroppen og reagerer i de omgivelser hvor vi befinder os. Det er denne integration og denne organisering af sanserne som børnene skal blive rigtig gode til.
Og måden hertil går gennem bevægelse og leg med sansemotorikken som omdrejning. Øvelserne der i det nedenstående er beskrevet bygger derfor også på at komme omkring stimulering af de primære sanser på kryds og tværs.