Børneinstitutionerne

Børneinstitutionerne er omdrejningspunktet for at få implementeret indsatsen.

KFUMs Idrætsforbund er i mange år blevet opfordret til at udvikle deres skolemotorik aktiviteter til også at omfatte børn i 0-6 års alderen, fordi det efterspørges af mange institutioner, der ikke har færdigudviklede aktiviteter til brug i deres pædagogiske handleplaner indenfor temaet krop og bevægelse. Rend og hop med Oliver imødekommer institutionernes ønsker og behov på dette område. KFUMs Idrætsforbund har rådført sig med ekspertise fra University Collage Peter Sabroe seminariet i Aarhus i forbindelse med udarbejdelsen af materialet.

Vi har udviklet et materiale, der er meget let at gå til og som uden yderligere vejledning eller instruktion kan tages i brug af børnehavens ansatte. Konsulenterne i Rend og hop med Oliver vil løbende være i kontakt med institutionerne for at følge udviklingen i brugen af konceptet med formål hele tiden at være i stand til at justere konceptet og udvikle nye øvelser til fremtidigt brug.

 

Få materialet tilsendt