Vidste du, at at mere end 200.000 børn allerede har deltaget i projektet? Vidste du også, at 97 % af aktive brugere synes, at Rend og Hop-aktiviteterne fungerer ”godt” eller ”meget godt”, ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra 2015?

Alsidig bevægelse giver stærke børn i krop og sind

Sjove lege og aktiviteter lærer børn nye måder at bruge deres krop på, og det styrker børns motoriske udvikling. Idéen bag ’Oliver og Ida’ er at udfordre børnene med bevægelser i flere sværhedsgrader ved at anvende Oliver og Idas aktiviteter og lege. Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber, da de kan lege uden at skulle koncentrere sig om kropslige begrænsninger og basale bevægemønstre.

Veludviklede motoriske færdigheder støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer børnenes indlæringsparathed. For at stimulere børnene til at udvikle deres motoriske færdigheder skal det være sjovt og lærerigt for dem.

Hvad er Rend og hop?

Rend og hop med Oliver og Ida er en kombination af kursusforløb og inspirationsmateriale med ideer til at bringe bevægelse og leg ind i hverdagen og de allerede eksisterende rutiner i daginstitutionerne.

Materialet henvender sig til dagplejere og daginstitutioner, der arbejder med de mindste børns motoriske udvikling Vi prioriterer at bruge mindst mulig af det pædagogiske personale og forældrenes tid, så møder bliver så vidt muligt tilpasset, så det falder sammen med allerede eksisterende møder. Som udgangspunkt inkluderer et forløb alle institutioner eller dagplejere i en kommune, men det er også muligt at tilpasse forløb til enkelte dagtilbud.


Vidste du at, 31,4 % af børn i indskolingen har anmærkninger i forhold til alderssvarende motorisk udvikling, ifølge Statens institut for Folkesundhed?

Sådan ser et typisk Rend og Hop-forløb ud

Frontløberkursus (7 timer)

For 1-3 personer fra hver institution, hvor kursister får teoretisk og praktisk viden om

  • børnemotorik, og udbyttet ved at fokusere på alsidig bevægelse
  • voksne som børnenes bevægelsesrollemodeller
  • redskaber til at spotte børn med motoriske udfordringer
  • inspiration til aktiviteter

Opfølgende frontløberkursus (3 timer)

Hvor vi præsenterer et aktuelt emne om børnemotorik, og vi arbejder procesorienteret med egne og andres erfaringer med motorisk aktivitet. Det giver mulighed for vidensdeling og netværk med andre frontløbere.

Hver institution modtager materialet med Rend og Hop med Oliver og Ida til hver gruppe, som indeholder inspiration til aktiviteter, der styrker børns motorik.

Personalemøde (2-3 timer)

Den samlede personalegruppe får en præsentation af Rend og Hop med Oliver og Ida, en praktisk og teoretisk introduktion til børnemotorik og vigtigheden af alsidig bevægelse samt redskaber til at inddrage mere bevægelse i hverdagen.

Aktivitetsbesøg (2-3 timer)

Vi introducerer børn og personale for den praktiske del af tilbudet ved hjælp af motoriske aktiviteter og fælleslege.

Forældreoplæg (1-1½ time)

Vi introducerer forældre for vigtigheden af alsidig bevægelse for børnemotorikken, og betydningen af at forældrene er gode rollemodeller for deres børn, som også understøtter det pædagogiske personales arbejde med motorisk udvikling og alsidig bevægelse.

 

Kontakt os for at høre mere eller for at få et tilbud på et Rend og Hop-forløb i din kommune

 

Print Friendly, PDF & Email