Børn erobrer verden gennem krop og bevægelse, og de har brug for rammer og tid til at udvikle de motoriske færdigheder. Veludviklede motoriske færdigheder støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer børnenes læringsparathed.

Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i lege med andre børn uden at skulle bruge al koncentration på at holde styr på kroppen. Derudover fremmer en veludviklet motorik lysten til at deltage i de fysiske lege, som udvikler børns styrke, udholdenhed og bevægelighed. Børn, der har en sikker motorik, har også et godt fundament for indlæring, da de har god forudsætning for at kunne koncentrere sig om det stof, der bliver formidlet, uden at de skal kæmpe med en træt ryg eller at falde ned fra stolen.

En god motorik kræver at børnene er aktive, øver sig og stimuleres med alsidige bevægelser. Ved at opfordre børnene til at sætte gang i motoriske lege, kan de hjælpes godt på vej. Rend og hop med Oliver og Ida tilbyder kursusforløb for dagplejere og det pædagogiske personale i daginstitutioner. Aktive voksne motiverer børn til bevægelse, så forløbene handler dels om at undersøge, hvor i dagligdagen man kan kan inddrage mere bevægelse i de allerede eksisterende rutiner både i pasningen og derhjemme. Derfor involverer et forløb så vidt muligt også forældre, da børn spejler sig i den bevægelseskultur, der er en del af deres hverdag.

Besøg af bevægelseskonsulent

På nuværende tidspunkt har vi nået over 250.000 børn med konceptet ”Rend og Hop med Ida og Oliver”. Vores inspirationsmateriale er netop re-designet, og det er gratis ved bestilling på hjemmesiden. Ida-materialet henvender sig til børn i vuggestue og dagpleje (½ – 3 år) og Oliver materialet er for børn  op til 6 år.  

Ud over det fysiske materiale samarbejder vi med kommuner og daginstitutioner om at efteruddanne det pædagogiske personale. Vores bevægelseskonsulenter har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre forløb ud fra kommunens behov og tilpasser det til til både dagplejere og institutioner efter behov.

Forældrene er samtidigt en vigtig aktør i vores kursusforløb, da de er rollemodeller og derfor centrale, hvis vi skal nå i mål med vores mission om at sikre børn en alderssvarende motorisk udvikling, generel trivsel og læringsforudsætninger. Derfor har vi fokus på overgange og på samskabelse med forældre og ressourcepersoner.

Vi har gjort en dyd af det enkle, og netop fordi vores materiale er let at omsætte i hverdagen, viser vores undersøgelser, at det bliver brugt meget af pædagoger og personalet. Det er meget tilfredsstillende, og det giver pædagogerne en følelse af, at de mestrer de nødvendige krav og kan frigøre ressourcer til nye områder.

Kontakt os for at høre mere om vores forløb

En forebyggende indsats

Rend og hop med Oliver blev i 2011 søsat som et to-årigt samfundsmæssigt projekt i DIF-idrætten med fokus på leg og bevægelse for børn i 3-6-års alderen. Projektet blev etableret i et samarbejde mellem DIF, Nordea-fonden og KFUMs Idrætsforbund (og DR i første projektperiode). Formålet var at understøtte og udvikle børns motorik gennem leg og bevægelse ved hjælp af inspirationsmateriale og konsulentbesøg.

Undervejs har konceptet udviklet sig, og Oliver har fået en lillesøster; Rend og hop med Ida. Ida er frontfigur på inspirationsmaterialet for ½-3 årige børn, som er målrettet dagpleje- og vuggestuebørn. Vi har også  udviklet en App, så de gode ideer til aktiviteter altid er lige ved hånden, og der er udviklet et online spil på DRs Oline univers.

Det helt store fokus er på at få vores bevægelseskonsulenter på besøg ude hos børn og personale. Vi har for eksempel afholdt kursusforløb for alle institutioner i Hvidovre Kommune og hos alle dagplejerne i Aabenraa Kommune. Vi har også lavet oplæg for pæadagogseminarier og afholder motorikkurser og giver faglig sparring til individuelle institutioner.

Formålet er stadig at udvikle børns motorik i en tidlig alder ved hjælp af alsidig bevægelse i modsætning til motion eller træning. Hele kroppen skal i anvendelse på så¨mange måder som muligt. Ude og inde, oppe og nede, og det involverer institutioner, kommuner og forældre.

Print Friendly, PDF & Email

Ingen konkurrence
- alle børnene er vindere

Rend og hop-konceptet er en fantastisk
mulighed for, at de mindste børn får et naturligt forhold til idræt og bevægelses gennem en legende tilgang uden fokus på konkurrence, placeringer og resultater. På den måde bliver alle børnene vindere.

Morten Mølholm Hansen
Direktør Danmarks Idrætsforbund

Projektet har vist sig
at ramme plet!

Børnehaverne har virkelig taget de mange fysiske aktivitetslege til sig, og derfor spreder vi nu glæden ved bevægelse og leg til endnu flere børn. Set i det store perspektiv, håber vi, at indsatsen bidrager til den forebyggende indsats på sundhedsområdet.

Henrik Lehmann Andersen
Direktør Nordea fonden

Materialet er super
lækkert og nemt
at gå til

Det er et stort plus, at materialet kan tages
med udenfor også. Børnene blev meget inspireret af billederne, og allerede dagen efter besøget var de gang i nogle af de lege,
der blev leget med da konsulenten fra projektet var på besøg.

Linette Grenaa Giessing
Souscchef Børnehaven Eskebøl

  • KFUM
  • NordeaFonden
  • DIF