Rend og hop i jeres dagtilbud og SFO

Kan I også bruge et fagligt kompetenceløft med nye ideer, der integrerer motorisk udvikling i dagligdagens rutiner?

Rend og hop er et tilbud til dagplejere og daginstitutioner, hvor vi gennem kurser, fysisk inspirationsmateriale og en masse eksempler kan åbne et univers med leg og bevægelse, der udvikler børns motoriske udvikling og samtidigt tager hensyn til personalets allerede travle hverdag. 

Et forløb med Rend og Hop bliver tilpasset således, at det tager mindst mulig tid fra det pædagogiske personale og forældrene, tværtimod fokuserer vi på at inddrage alsidig bevægelse i de eksisterende rutiner. Vi tager udgangspunkt i Rend og hop med Oliver, Ida-materialet og i materialet fra ‘dagtilbud til skole’, som inspiration til aktiviteter, der styrker børns motorik.

Møder med personalet og oplæg for forældrene bliver, så vidt muligt, tilpasset, så det falder sammen med allerede eksisterende møder. Vi tilpasser forløbene til jeres behov.

  • En praktisk og teoretisk indføring i børnemotorik og vigtighed af alsidig bevægelse. Vi arbejder med, hvordan voksne kan være gode bevægelsesrollemodeller for børn samt giver inspiration til bevægelsesaktiviteter.
  • Vi giver redskaber til at spotte børn med motoriske udfordringer, viden om et aktuelt emne indenfor børnemotorik samt inspiration til bevægelsesaktiviteter.
  • Med materialet fra ‘dagtilbud til skole’ vil vi støtte børnene i at få den bedste overgang fra dagtilbud til skole, dagtilbud til forening og mellem de forskellige klassetrin i indskolingen. Få en praktisk introduktion og kort teoretisk oplæg til materialet,.
  • Vi introducerer forældre for vigtigheden af alsidig bevægelse for motorikken og betydningen af, at forældrene er positive rollemodeller for deres børn.
  • Et aktivitetsbesøg hvor vi introducerer børn og personale for den praktiske del af indsatsen ved hjælp af bevægelsesaktiviteter og fælleslege.

Kontakt [email protected] for at få afklaret jeres behov og få et tilpasset tilbud.