Om Rend og hop

Velkommen til et univers af aktiviteter, der støtter børns motoriske udvikling. Børn erobrer verden gennem krop og bevægelse, og de har brug for rammer og tid til at udvikle de motoriske færdigheder. Veludviklede motoriske færdigheder støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer børnenes læringsparathed.

I Rend og hop fokuserer vi på motorikken, fordi vi ved at motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i lege med andre børn uden at skulle bruge al koncentration på at holde styr på kroppen. Derudover fremmer en veludviklet motorik lysten til at deltage i de fysiske lege, som udvikler børns styrke, udholdenhed og bevægelighed. Børn, der har en sikker motorik, har et godt fundament for at lære, da de har god forudsætning for at kunne koncentrere sig om det stof, der bliver formidlet, uden at de skal kæmpe med en utrænet balance, som gør det svært at sidde på en stol.

En god motorik kræver, at børnene er aktive, øver sig og stimuleres med alsidige bevægelser. Ved at opfordre børnene til at sætte gang i motoriske lege, kan de hjælpes godt på vej.

Aktiviteterne i Rend og hop præsenteres af vores tre egern, Oliver, Ida og Olivers storebror.

På nuværende tidspunkt har de tre egern nået ud til mere end 250.000 børn med aktiviteter.

Ida henvender sig som udgangspunkt til børn i ½ – 2 års alderen, Oliver er for børn op til 6 år og Olivers storebrors aktiviteter er lavet til overgangsarbejdet fra dagtilbud til skole. Det er dog vigtigt at tilføje, at alle børn kan have glæde af at starte med Idas aktiviteter og derfra øge sværhedsgraden. 

Her på hjemmesiden finder du masser af videoer, som kan give insp