Om Rend og hop

Velkommen til et univers af aktiviteter, der støtter børns motoriske udvikling. Børn erobrer verden gennem krop og bevægelse, og de har brug for rammer og tid til at udvikle de motoriske færdigheder. Veludviklede motoriske færdigheder støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer børnenes læringsparathed.

I Rend og hop fokuserer vi på motorikken, fordi vi ved at motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i lege med andre børn uden at skulle bruge al koncentration på at holde styr på kroppen. Derudover fremmer en veludviklet motorik lysten til at deltage i de fysiske lege, som udvikler børns styrke, udholdenhed og bevægelighed. Børn, der har en sikker motorik, har et godt fundament for at lære, da de har god forudsætning for at kunne koncentrere sig om det stof, der bliver formidlet, uden at de skal kæmpe med en utrænet balance, som gør det svært at sidde på en stol.

En god motorik kræver, at børnene er aktive, øver sig og stimuleres med alsidige bevægelser. Ved at opfordre børnene til at sætte gang i motoriske lege, kan de hjælpes godt på vej.

Aktiviteterne i Rend og hop præsenteres af vores tre egern, Oliver, Ida og Olivers storebror.

På nuværende tidspunkt har de tre egern nået ud til mere end 250.000 børn med aktiviteter.

Ida henvender sig som udgangspunkt til børn i ½ – 2 års alderen, Oliver er for børn op til 6 år og Olivers storebrors aktiviteter er lavet til overgangsarbejdet fra dagtilbud til skole. Det er dog vigtigt at tilføje, at alle børn kan have glæde af at starte med Idas aktiviteter og derfra øge sværhedsgraden. 

Her på hjemmesiden finder du masser af videoer, som kan give inspiration til at lege med bevægelserne. Ønsker du et inspirationsmateriale i fysisk form, kan det købes via webshoppen.

Besøg af bevægelseskonsulent

Rend og hop med Oliver og Ida tilbyder kursusforløb for dagplejere og det pædagogiske personale i daginstitutioner samt foreninger. Aktive voksne motiverer børn til bevægelse, så kursusforløbene handler dels om at undersøge, hvor i dagligdagen I kan inddrage mere bevægelse i de allerede eksisterende rutiner, både i pasningen og derhjemme. Derfor involverer et forløb så vidt muligt også forældre, da børn spejler sig i den bevægelseskultur, der er en del af deres hverdag.

Vi samarbejder med kommuner og dagtilbud om at efteruddanne det pædagogiske personale. Vores bevægelseskonsulenter har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre forløb ud fra kommunens behov og tilpasser det til både dagplejere og institutioner efter behov.

Forældrene er samtidigt en vigtig aktør i vores kursusforløb, da de er rollemodeller og derfor centrale, hvis vi skal nå i mål med vores mission om at sikre børn en alderssvarende motorisk udvikling, generel trivsel og gode læringsforudsætninger. Derfor har vi fokus på overgange og på samskabelse med forældre og ressourcepersoner.

Vi har gjort en dyd af det enkle, og netop fordi vores materiale er let at omsætte i hverdagen, viser vores undersøgelser, at det bliver brugt meget af pædagoger og personalet. Det er meget tilfredsstillende, og det giver pædagogerne en følelse af, at de mestrer de nødvendige krav og kan frigøre ressourcer til nye områder.

Kontakt os for at høre mere om vores forløb.

En forebyggende indsats

Rend og hop med Oliver blev søsat i 2011 som et to-årigt samfundsmæssigt projekt i DIF-idrætten med fokus på leg og bevægelse for børn i 3-6-års alderen. Projektet blev etableret i et samarbejde mellem KFUMs Idrætsforbund, DIF og DR med støtte fra Nordea-fonden.

Undervejs har konceptet udviklet sig, og Oliver har fået en lillesøster; Rend og hop med Ida. Ida er frontfigur på aktiviteter for ½-3 årige børn, som er målrettet dagpleje- og vuggestuebørn. Senest er Olivers storebror kommet til med aktiviteter, der er rette mod overgangen fra dagtilbud til skole.

Aktiviteterne præsenteres i videoer, som du finder på denne hjemmeside, i fysisk materiale som findes i webshoppen og i online spil på DRs univers.

Vores helt store fokus er på at få vores bevægelseskonsulenter på besøg ude hos børn og personale og forældre. Vi har for eksempel afholdt kursusforløb for alle institutioner i Hvidovre Kommune og hos alle dagplejerne i Aabenraa Kommune. Vi har også lavet oplæg for pædagogseminarier og afholder motorikkurser og giver faglig sparring til individuelle institutioner.

Formålet er stadig at udvikle børns motorik i en tidlig alder ved hjælp af alsidig bevægelse i modsætning til motion eller træning. Hele kroppen skal i anvendelse på så¨mange måder som muligt. Ude og inde, oppe og nede, og det involverer institutioner, kommuner og forældre.