Hvad er rend og hop

Et univers af bevægelser

Velkommen til et univers af sjove aktiviteter, som støtter børns bevægelsesglæde og motoriske udvikling, både når de er 1, 4 og 10 år.

Klik rundt på hjemmesiden og få masser af ideer til bevægelseslege, som kan sættes i gang i hjemmet, dagtilbuddet, naturen og foreningen. Aktiviteterne kan være for et enkelt barn eller en større gruppe og kræver få og simple rekvisitter.
God fornøjelse!

En forebyggende indsats

Børn erobrer verden gennem krop og bevægelse, og de har brug for rammer og tid til at udvikle de motoriske færdigheder. En god motorik kræver at børnene er aktive, øver sig og stimuleres med alsidige bevægelser.

Ved at opfordre børnene til at sætte gang i motoriske lege, kan de hjælpes godt på vej. Rend og hop med Oliver og Ida tilbyder kursusforløb for dagplejere og det pædagogiske personale i daginstitutioner.