E – Egern fanger agern

Gode råd før du starter

“Egern fanger agern” er en fangeleg, som både handler om fart og kløgt. Aktiviteten træner børnenes rum-retningsforståelse, og de øver sig i at skulle ligge tæt på et andet barn.

Aktiviteten styrker også børnenes kropsbevidsthed, da de skal være hurtige til at reagere. Hjernen skal forstå og organisere sanseindtrykket, og der skal komme et kontrolleret og relevant respons fra kroppen.

Reflektionsspørgsmål

Hvordan var det at være egernet?

Hvordan var det at være agernet?

Hvis du lægger hånden på hjertet, kan du så mærke, at det banker hurtigt nu?

Ved du, hvad der sker, når hjertet banker hurtigt?

Er der nogle muskler, der er blevet brugt meget i denne leg? Hvilke?

Andre lege