K – Kaj og Andrea

 

 

Gode råd før du starter

I “Kaj og Andrea” er du sammen med din makker om at udføre forskellige opgaver.

Aktiviteten kropsliggør forskellige forholdsord og begreber, og kobler derved ord med selve bevægelsen. At kunne de forskellige forholdsord og begreber hjælper barnet med den rumlige opfattelse og styrker samtidig evnen til at indgå i lege og andre sociale aktiviteter.

Reflektionsspørgsmål

Hvordan føles det at skulle være under Kaj?

Ved du, hvad der er højre og venstre?

Andre lege