Rytmetossen – Den lille blå ballon

Mens I synger sangen om den lille blå ballon, kan I stå i en rundkreds med hinanden i hænderne. Når ballonen pustes op bevæger I jer bagud, så rundkredsen bliver større. Når ballonen revner med et BANG løber I alle ind mod midten igen.

Sanglege kan fungere godt til at skabe fællesskab om en aktivitet og til at lære begreber og rytmer.

Andre lege