Rend og hop i jeres dagtilbud

Kan I også bruge et fagligt kompetenceløft med nye ideer, der integrerer motorisk udvikling i dagligdagens rutiner?

Rend og hop er et tilbud til dagplejere og daginstitutioner, hvor vi gennem kurser, fysisk inspirationsmateriale og en masse eksempler kan åbne et univers med leg og bevægelse, der udvikler børns motoriske udvikling og samtidigt tager hensyn til personalets allerede travle hverdag. 

Et forløb med Rend og Hop bliver tilpasset således, at det tager mindst mulig tid fra det pædagogiske personale og forældrene, tværtimod fokuserer vi på at inddrage alsidig bevægelse i de eksisterende rutiner.

Møder med personalet og oplæg for forældrene bliver, så vidt muligt, tilpasset, så det falder sammen med allerede eksisterende møder. Vi tilpasser forløbene til jeres behov, men delelementer kan for eksempel være:

 • Frontløberkursus (3 timer)
  I får en praktisk og teoretisk indføring i børnemotorik og vigtighed af alsidig bevægelse. Vi arbejder med, hvordan voksne kan være gode bevægelsesrollemodeller for børn samt giver inspiration til bevægelsesaktiviteter.
 • Opfølgende Frontløberkursus (2-3 timer)
  Vi giver redskaber til at spotte børn med motoriske udfordringer, viden om et aktuelt emne indenfor børnemotorik samt inspiration til bevægelsesaktiviteter.
 • Oplæg for forældre (1 – 1½ time)
  Vi introducerer forældre for vigtigheden af alsidig bevægelse for motorikken og betydningen af, at forældrene er positive rollemodeller for deres børn.
 • Materiale
  I modtager Rend og hop med Oliver eller Ida-materialet med inspiration til aktiviteter, der styrker børns motorik.
 • Aktivitetsbesøg (2-3 timer)
  Vi introducerer børn og personale for den praktiske del af indsatsen ved hjælp af bevægelsesaktiviteter og fælleslege.

Kontakt os på rendoghop@kfumid.dk for at få afklaret jeres behov og få et tilpasset tilbud.