Rend og hop i foreningen

Rend og hop i foreningen vil inspirere foreninger til at få et større fokus på alsidig bevægelse.
Idrætsgrenen er underordnet. Det er vigtigt, at børn op til mindst 10-årsalderen leger, eksperimenterer,
øver sig og lærer kropslige færdigheder. Ved ikke kun at træne specifikke færdigheder i en specifik idræt,
får børnene et bredere bevægelsesrepertoire.
Jo større bevægelsesrepertoire hos børn, des større bevægelsesglæde senere i livet.
Som praktikere, tilstræber vi at holde os opdateret på nyeste og mest relevante viden på området.
Derfor er vi også nysgerrige på flere teoretikere og anvender dem i vores praksis. Vi er optagede af at idræt, bevægelse og leg i gode og trygge rammer kan være med til at give børnene gode oplevelser med sportslige aktiviteter.
Vi arbejder med forskellige lege. Legene kan være velkendte, men vi vil bevidstgøre jer omkring hvilke
sanser der stimuleres, samt inspirere til gradueringer, som kan give legene et endnu større motorisk fokus.
Dette for at give det enkelte barn flest mulige chancer for succesoplevelser.
Muligheder med Rend og hop

 • Rend og hop i foreningen.
  Kurset indeholder grundlæggende teori, samt praktiske
  øvelser som kan tages direkte med til træningen.
 • Rend og hop spotkurser.
  Foreningen kan vælge det eller de kurser som giver mest mening for jer.
  Det kan tages som overbygning på Rend og hop i foreningen,
  men kan også stå alene, med undtagelse af ”opstart af babyhold”
 • Skræddersyet løsning.
  Foreningen er velkommen til at kontakte os for en løsning tilpasset jeres behov og interesser.
  Deltagerantal
  12 – 25 personer. Så inviter gerne naboforeningen med.
  Husk at der ofte kan søges tilskud ved kommunen til foreningskurser.

Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger til et godt børne- og ungemiljø:

 • ”For de mindstes vedkommende skal træneren primært motivere
  til bevægelsesglæden med fokus på leg og læring”
 • ”Foreningen skal kunne møde børn og unge, der har forskellige motivationer,
  ønsker og forudsætninger for at dyrke idræt”
 • ”Motivation er ikke nødvendigvis noget man har iboende, men er noget der opstår,
  fordi man stimuleres af miljøet, trænere, kammerater, forældre, idrættens natur”

Kontakt os på [email protected] for yderligere information.