B – Bolden rundt

Gode råd før du starter

I “Bolden rundt” triller I en bold rundt imellem jer, mens I svarer på forskellige udsagn om jer selv og hinanden.

Aktiviteten hjælper med at styrke børns selvforståelse og skabe bevidsthed om egne styrker og evner, er det vigtigt med aktiviteter, der lægger op til refleksion i børnehøjde.

Der skal gives rum til, at børnene kan sætte tanker i gang og få sat ord på tankerne.

Samtidig øver børnene sig i at anerkende hinanden, og det øger barnets selvtillid, at høre andre børn fortælle, hvad de synes, hun/han er god til.

Endelig er det vigtigt, at give børn et naturligt forhold til, at der er forskel på, hvad vi er gode til, hvad vi synes er svært, og hvad vi godt kan lide.

Reflektionsspørgsmål

Hvordan var det at skulle sige noget om sig selv?

Hvordan var det at skulle sige noget om en anden?

Var der nogen der grinte af hinandens kommentarer?

Hvordan var det, hvis nogen grinte af det du sagde?

Aktiviteten lægger op til en dialog om, at vi alle er forskellige.

Andre lege