M – Makkertal

Gode råd før du starter

I “Makkertal” er I blevet til tal og skal samarbejde om at placere jer rigtigt i forhold til hinanden.

Aktiviteten øver talgenkendelse og talrækker gennem leg og bevægelse. Matematik er en vigtig grundsten i hverdagen, og det starter for børnene med, at de kan genkende tallene og derefter, at de kan koble tallet med det, der tælles.

Reflektionsspørgsmål

Hvad skal vi bruge tal til?

Hvornår bruger I tal i jeres hverdag?

Hvilet tal er det højeste, du kender?

Hvad kan du tælle til?

Andre lege