H – Hansen til Jensen

 

 

Gode råd før du starter

I “Hansen til Jensen” skal du sammen med din makker følge den voksnes kommando.

Aktiviteten stimulerer kropsbevidstheden, og der bliver sat ord på de forskellige kropsdele, som børnene i samarbejde skal finde ud af hvor sidder. Børnenes evne til at spejle den voksnes bevægelser udfordres, og de øver at modtage en besked og omsætte den til handling.

Den voksne kan veksle mellem at vise kommandoerne, eller blot sige dem.

Reflektionsspørgsmål

Hvordan føltes det at skulle stå så tæt sammen?

Hvilke kommandoer var sjovest at lave?

Andre lege