Ø – Ørerne hører

Gode råd før du starter

“Ørerne hører” hvad din makker fortæller. Du skal bygge en legofigur magen til din makkers, men du må ikke se, hvordan den ser ud.

Aktiviteten træner børnenes tålmodighed, koncentration og samarbejde gennem leg. Børnene øver forskellige forholdsord og begreber, repeterer farverne og stimulerer deres finmotoriske evner.

Reflektionsspørgsmål

Hvordan var det at skulle bygge noget, du ikke kunne se?

Hvordan var det at forklare instrukser til din makker? Var det svært?

Andre lege