P – Piraterne

Gode råd før du starter

“Piraterne” fægter med sværd og forsøger at ramme hinanden og undgå selv at blive ramt.

Kamplege forbedrer muskelstyrke, koordination, balance og rumopfattelse. Børn leger sig til bedre kropsbevidsthed. Børnene får mulighed for i trykke rammer at øve sig i at sætte grænser og prøve dem af. Den risikofyldte leg øger børns evne til samarbejde, konfliktløsning, afkodning af andres signaler og styrker selvtilliden.

Reflektionsspørgsmål

Hvilke regler er gode at have, når man leger vildt?

Hvordan sikrer man, at man kan stoppe igen inden nogen bliver kede af det?

Hvad var sjovt?

Hvad var ikke sjovt?

Hvordan mærkes det i kroppen, når man leger vildt?

Andre lege